VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR VEJRUMBRO FRI


Vedtægterne for Vejrumbro Fri er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet
den 29. oktober 2009. Vedtægterne er udarbejdet på grundlag af Dansk Friskoleforenings forslag.