Fripladstilskud


Børnehave og vuggestue

Fripladstilskud til børnehave og vuggestue søges via Viborg Kommune, hvilket der kan læses mere om på nedenstående side. Fripladstilskuddet tildeles på baggrund af indkomsten.


Link: ”Økonomisk friplads til dagtilbud” https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/boern-unge-og-familie/boernepasning-0-6-aar/oekonomisk-friplads-til-dagtilbud/


Hvem betales tilskuddet til?

Tilskuddet udbetales til Vejrumbro Fri, der modregner tilskuddet ved opkrævning af betaling for børnehave eller vuggestue.


Skole og SFO

Der afsættes hvert år midler på Finansloven til at yde tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO. Midlerne forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler.


Hvem kan søge fripladstilskud?

Der kan søges om tilskud, hvis eleven er indmeldt pr. 5. september i pågældende skoleår. Selve ansøgningen til Fordelingssekretariatet foretages af skolen efter denne dato. Der søges for et skoleår ad gangen.


Hvor meget får man i tilskud?

Tildeling af fripladstilskud til skolepenge og SFO afhænger af ens indkomstgrundlag og hvor mange børn man har. Indkomstgrundlaget udgøres af biologiske- eller adoptivforældres indkomst jf. seneste årsopgørelse – dvs. tilskud for skoleåret 2023-2024 bestemmes ud fra indkomsten i 2022.

Ud fra indkomstoplysningerne bestemmes ens tilskudsbehov ud fra Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Tilskudsbehovet udregnes som 0 %, 10 %,…,100 % af forældrebetalingen . Fordelingsnøglen revideres årligt; den seneste version kan findes her under:

Link: ”Fordelingsnøgle 2023/24” https://www.fskr.dk/tilskud/friplads/fordelingsnogler-2023-24/


BEMÆRK: De afsatte midler på Finansloven har de seneste år kun dækket ca. 25 % af det samlede tilskudsbehov på landets frie grundskoler hvilket vil sige, at skolerne kun modtager 25 % af det beløb, som de tilskudsberettigede egentlig skulle have jf. fordelingsnøglen.  Ønsker du at anmode få dækket de resterende ca. 75 % kræver det en særskilt ansøgning til Vejrumbro Fris interne fripladsordning.


Hvordan søger man?

Der søges om tilskud via skolen, men det er Fordelingssekretariatet der foretager sagsbehandlingen og indhenter de nødvendige oplysninger fra SKAT, CPR- og andre offentlige registre.

Ansøgningsskemaet sendes ud omkring maj/juni måned fra skolen via mail eller det kan fås på skolens kontor.

Ansøgningsfristen er senest den 1. september (da vi skal nå at tjekke oplysninger og have alle skemaer indberettet senest den 15. september).


Hvem betales tilskuddet til?

Tilskuddet udbetales til Vejrumbro Fri, der modregner tilskuddet ved opkrævning af betaling for skolen.


Vejrumbro Fris interne fripladsordning

Vejrumbro Fris interne fripladsordning kan I særlige tilfælde dække den resterende del af tilskudsbehovet iht. fordelingsnøglen fra Fordelingssekretariatet (dvs. de resterende ca. 75 %) eller dække i særlige tilfælde hvor indkomstgrundlaget er ændret markant siden seneste årsopgørelse.

Vi kan ikke garantere, at Vejrumbro Fri er i stand til at imødekomme ansøgningen, da midlerne tages direkte fra Vejrumbro Fris budget.

Ansøgning til Vejrumbro Fris interne fripladsordning sendes som en skriftlig ansøgning til skolelederen. Der skal gøres rede for det følgende:

  • Familiens økonomiske situation herunder indkomstgrundlaget.
  • Hvor længe reduktionen forventes at skulle gives (der kan maksimalt søges for er år ad gangen)


Spørgsmål

Spørgsmål vedr. fripladstilskud kan rettes til skolens kontor: kontor@vejrumbrofri.dk.