HISTORIE

VEJRUMBRO FRIS HISTORIE


Skolen blev oprindeligt grundlagt som folkeskole i 1955. I 2000 lukkede folkeskolen. En aktiv forældrekreds ønskede dog fortsat en skole i Vejrumbro - en skole, hvor "skolens hele liv og virke bygger på ligeværd, samtale og demokrati" - og på den baggrund opstod friskolen under navnet Vejrum-Viskum Friskole. I 2011 lukkede den kommunale børnehave i Vejrumbro. Igen trådte de lokale forældre sammen og stiftede fribørnehaven i skolens lokaler, hvormed navnet blev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. I 2015 blev der behov for en vuggestue i Vejrumbro. For tredje gang måtte forældrene i gang, og i dag huser vi så skole, børnehave og vuggestue under samme tag - og lyder navnet Vejrumbro Fri.


Vores målsætning:


VEJRUMBRO FRI SKAL VÆRE ET STED, HVOR ALLE BØRN HVER ENESTE DAG MØDER OP OG HAR LYST TIL AT VÆRE, LEGE OG LÆRE!