PRISER

PRISERNE PÅ VEJRUMBRO FRI

Betaling opkræves pr. 1. i måneden via PBS.


SKOLE 0. – 3. klasse inkl. SFO

Skoleåret 2023/24

1. barn kr. 1762,- pr. måned

2. barn kr. 881,- pr. måned

3. barn kr. 441,- pr. måned

4. barn gratis


Prisen inkluderer SFO (Filuren), der er et tilbud til alle børn i 0. – 3. klasse.

Skolepenge inkl. SFO betales i 12 rater dvs. inkl. betaling i Juli.

Der gives søskenderabat på tværs af klasserne, men der betales for 0. – 3. klasse inkl. SFO forud for børn i 4. – 7. klasse.

Prisen for 0. – 3. klasse inkl. SFO modsvarer prisen for en SFO-plads i Viborg Kommune (Kr. 1922,- i 11 rater). Priserne justeres ved indgangen til et nyt skoleår.


SKOLE 4. – 7. klasse

Skoleåret 2023/24

1. barn kr. 1320,- pr. måned

2. barn kr. 660- pr. måned

3. barn kr. 330,- pr. måned

4. barn gratis


Skolepenge betales i 12 rater dvs. inkl. betaling i Juli.

Der gives søskenderabat på tværs af klasserne, men der betales for 0. – 3. klasse inkl. SFO forud for børn i 4. – 7. klasse.

Prisen følger de generelle prisstigninger og justeres ved indgangen til et nyt skoleår.


SFO 0. KL. - 3. KL. (FILUREN)

Betaling for SFO er inkluderet i skolepengene for 0. – 3. klasse.

 

SKOLEBUS

Skoleåret 2023/24

Kr. 480,- pr. måned (Op til 9 km)

Kr. 620,- pr. måned (Fra 9 km og op)


Juli er betalingsfri.

Prisen justeres ved indgangen til et nyt skoleår.


BØRNEHAVE

2023

Kr. 2.081,- pr. måned

2024

Kr. 2.215,- pr. måned


Juli er betalingsfri.

Priserne i børnehaven følger priserne på tilsvarende institutioner i Viborg Kommune og opdateres ved indgangen til et nyt år.

Der gives søskenderabat mellem vuggestue og børnehave på samme måde som i det kommunale system.

Børnehaven har madordning for kr. 295,- om måneden. For dette beløb får barnet et sundt frokostmåltid mandag og fredag + formiddagsfrugt og eftermiddagsmad. Endvidere er der mulighed for at spise morgenmad i børnehaven.

Samlet set koster en plads i børnehaven inkl. madordning altså kr. 2.510,- (Viborg kommune koster det kr. 2.836,-)


VUGGESTUE

2023

Kr. 3.831,- pr. måned

2024

Kr. 4.284,- pr. måned


Juli er betalingsfri.

Priserne i vuggestuen følger priserne på tilsvarende institutioner i Viborg Kommune og opdateres ved indgangen til et nyt år.

Der gives søskenderabat mellem vuggestue og børnehave på samme måde som i det kommunale system.

Vuggestuen har madordning for kr. 295,- om måneden. For dette beløb får barnet et sundt frokostmåltid hver dag + formiddagsfrugt og eftermiddagsmad. Endvidere er der mulighed for at spise morgenmad i børnehaven.

Samlet set koster en plads i vuggestuen inkl. madordning altså kr. 4.579,- (I Viborg Kommune koster det kr. 4.905,-)


MADORDNING OG FRUGT

Skoleåret 2023/24

Kr. 295,- pr. måned i alle afdelinger.


Juli er betalingsfri.

Prisen justeres ved indgangen til et nyt skoleår.


INDMELDELSESGEBYR

Kr. 1000

Første gang et barn indmeldes på Vejrumbro Fri, opkræves der et indmeldelsesgebyr. Gebyret betales kun én gang pr. barn. Der skal altså ikke betales gebyr, når barnet flytter internt på Vejrumbro Fri: Fra vuggestue til børnehave eller fra børnehave til skole.

Indmelder man som familie flere børn på én gang med start på Vejrumbro Fri samme dag - fx ved overflytning fra andre institutioner og/eller skoler - betales kun ét indmeldelsesgebyr.


Fripladstilskud

Der er mulighed for at søge økonomisk tilskud i både skole og børnehave og vuggestue.