OM VEJRUMBRO FRI

VEJRUMBRO FRI SOM ORGANISATION


Vejrumbro Fri (VF) er en organisation bestående af skole (samt SFO), børnehave og vuggestue. Fundamentet er grundtvig-koldsk, og vores tre værdimæssige grundpiller er tryghed, udvikling og fællesskab.