LIVET PÅ VEJRUMBRO FRI


Vejrumbro Fri  er en organisation bestående af skole (samt SFO), børnehave og vuggestue. vores tre værdimæssige grundpiller er tryghed, udvikling og fællesskab.