På Vejrumbro Fri er der mulighed for at vælge mellem:

  • Betale for rengøring.
  • Som forælder selv at gøre rent.


Betalt rengøring

Betalt rengøring medfører en brugerbetaling for hver familie. Betalingen er pr. familie og ikke per barn.


Pris

Se den aktuelle pris på prisoversigten. Pengene bliver trukket sammen med skolepengene.


Hvis man på et tidspunkt ønsker at træde ud af ordningen, er der et opsigelsesvarsel på 3 måneder.


Forældrerengøring

Hvis man ikke ønsker at være en del af rengøringsordningen, vil det være et krav, at man personligt står for rengøringen og ikke får en tredjemand til at udføre opgaven. Man tildeles 4 rengøringer i løbet af et år.