VÆRDIGRUNDLAG

VÆRDIGRUNDLAG FOR VEJRUMBRO FRI


På Vejrumbro Fri ser vi det som vores vigtigste opgave at give børn mod på at lære nyt og gå robuste ud i verden med nysgerrighed og virkelyst. Det er helt afgørende, at børn møder empatiske voksne med store ører, som ser, lytter og hjælper hver dag - dem har vi her på stedet.


Vejrumbro Fri hviler på tre værdimæssige grundpiller: Tryghed, udvikling og fællesskab.

 

TRYGHED

 • Vejrumbro Fri er en lille institution med en rar atmosfære, hvor børn og voksne er glade for at komme hver dag.
 • Alle kender hinanden - på tværs af afdelingerne - og alle tager vare på alle. 
 • Vi har nærværende voksne med en anerkendende tilgang. 
 • Vi arbejder med trivsel i alle aspekter af hverdagen.
 • Vi følger børnene fra de er små til de bliver store.
 • Vi har glidende overgange fra afdeling til afdeling.

 

UDVIKLING

 • På Vejrumbro Fri ser vi det enkelte barn, dets styrker og udfordringer. Vi støtter børnene fagligt, motorisk, socialt og sprogligt.
 • Vi har engagerede voksne, som brænder for deres fag.
 • Vi lægger vægt på aktiviteter, hvor børnene skal bruge deres kreativitet og fantasi. 
 • Der er ikke langt fra ide til handling.
 • Vi skaber selvstændige og hjælpsomme børn, der kan se ud over sig selv.
 • Vi skaber livsduelige børn.

 

FÆLLESSKAB

 • På Vejrumbro Fri har vi et fælles ansvar for, at trivslen blomstrer. Vi hjælper børnene med at skabe gode relationer.
 • Alle er med i gruppen - ingen står udenfor fællesskabet.
 • Vi har fælles aktiviteter, som eksempelvis fredagssang og flere arrangementer i løbet af året såsom dyrskue, påskeløb, idrætsdag, Lucia mm.
 • Børnene lærer at samarbejde, og bidrager med hver deres til fællesskabet. Vi ser forskellighed som en styrke, og lærer børnene rummelighed og tolerance. Vi har forskellige evner og kompetencer, men alle har det samme værd.


ET BARN ER IKKE EN FLASKE, DER SKAL FYLDES, MEN ET BÅL DER SKAL TÆNDES