På Vejrumbro Fri er der delvis forældrerengøring. Den aktuelle rengøringsliste kan findes her under.