Vuggestue - Læreplaner - Sociale Kompetencer

Trivsel   Udvikling   Fællesskab

Læreplaner
Tema: Sociale kompetencer


Mål


  • Øve sig i at være mere opmærksomme på hinanden i sociale relationer.
  • Øve sig i nogle sociale spilleregler (Lytte til hinanden og aflæse hinandens ansigtsudtryk).
  • Belyse de voksnes rolle i forhold til at hjælpe børnene med de sociale spilleregler specielt i forhold til den frie leg. 

Tegn


  • At børnene stopper op, når de er i en konflikt og er opmærksomme på den andens verbale og nonverbale udtryk
  • At børnene er opmærksomme på hinandens verbale og nonverbale signaler i den frie leg
  • At de voksne griber ind på det rette tidspunkt, når børnene har brug for det

 
Tiltag


  • Samlinger, hvor vi bl.a. taler om følelser og ansigtsudtryk ud fra bøger og billeder.
  • At vi voksne hjælper børnene i den frie leg med at aflæse hinanden og hjælpe dem til at bruge det vi har lært til samlingerne i praksis. 
Evaluering


Vi vil evaluere ved hjælp af didaktiske refleksioner i portofolio. Der vil være observationer og evt. video/billeder både ud fra børnenes perspektiv og om vores egen ageren i praksis. 


Adresse


Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt


Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk