Vuggestue - Læreplaner - Natur og naturfænomener

Læreplaner
Tema: Natur og naturfænomener


Mål


Børnene får interesse for naturen og årstidsskift.

Vi snakker om forskellige dyr i naturen.

Introducerer børnene for en tavle med “Dagens vejr”. 

Tegn


At børnene er opmærksomme på dyr i naturen og årstidsskift

At børnene viser interesse for tavlen med “Dagens vejr”

 
Tiltag


Hver formiddag vil vi snakke om “Dagens vejr”.

Vi går mange ture i naturen, hvor vi har forstørrelsesglas med til at kigge på dyrene vi finder.

Vi taler om årstidsskift.
Evaluering


Vi vil evaluere ved hjælp af didaktiske refleksioner i portofolio.