Vuggestue - Læreplaner - Natur og naturfænomener

Trivsel   Udvikling   Fællesskab

Læreplaner
Tema: Natur og naturfænomener


Mål


  • Børnene får interesse for naturen og årstidsskift.
  • Vi snakker om forskellige dyr i naturen.
  • Introducerer børnene for en tavle med “Dagens vejr”. 

Tegn


  • At børnene er opmærksomme på dyr i naturen og årstidsskift
  • At børnene viser interesse for tavlen med “Dagens vejr”

 
Tiltag


  • Hver formiddag vil vi snakke om “Dagens vejr”.
  • Vi går mange ture i naturen, hvor vi har forstørrelsesglas med til at kigge på dyrene vi finder.
  • Vi taler om årstidsskift.
Evaluering


Vi vil evaluere ved hjælp af didaktiske refleksioner i portofolio. 

Adresse


Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt


Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk