Vejrumbro FRI

Vejrumbro Fri


 

Vejrumbro Fri er en organisation bestående af skole, børnehave og vuggestue. Fundamentet er grundtvig-koldsk, og de tre værdimæssige grundpiller er trivsel, udvikling og fællesskab.


Skolen blev oprindelig grundlagt som folkeskole i 1955. I 2000 lukkede folkeskolen. En aktiv forældrekreds ønskede fortsat en skole i Vejrumbro - en skole, hvor "Skolens hele liv og virke bygger på ligeværd, samtale og demokrati" - og på den baggrund opstod friskolen under navnet Vejrum-Viskum Friskole. I 2011 lukkede den kommunale børnehave i Vejrumbro. Igen trådte de lokale forældre sammen og stiftede fribørnehaven i skolens lokaler, hvormed navnet blev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. I 2015 blev der behov for en vuggestue i Vejrumbro. For tredje gang måtte forældrene i gang, og i dag huser vi så skole, børnehave og vuggestue under samme tag - og lyder navnet Vejrumbro Fri.


Vejrumbro Fri er én af de mindre institutioner i Viborg Kommune. Og det passer os godt at være små. Vi sætter nemlig stor pris på nærheden til det enkelte barn - og det lader sig bedst gøre, hvis børneflokken er overskuelig, og personalet er tæt på børnene.


Målsætningen på Vejrumbro Fri er: Vejrumbro Fri skal være et sted, hvor alle børn hver eneste dag møder op og har lyst til at være, lege og lære!