Vejrumbro FRI

Trivsel   Udvikling   Fællesskab

Vejrumbro Fri


 

Vejrumbro Fri er en organisation bestående af skole, børnehave og vuggestue. Fundamentet er grundtvig-koldsk, og de tre værdimæssige grundpiller er trivsel, udvikling og fællesskab.


Skolen blev oprindelig grundlagt som folkeskole i 1955. I 2000 lukkede folkeskolen. En aktiv forældrekreds ønskede fortsat en skole i Vejrumbro - en skole, hvor "Skolens hele liv og virke bygger på ligeværd, samtale og demokrati" - og på den baggrund opstod friskolen under navnet Vejrum-Viskum Friskole. I 2011 lukkede den kommunale børnehave i Vejrumbro. Igen trådte de lokale forældre sammen og stiftede fribørnehaven i skolens lokaler, hvormed navnet blev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave. I 2015 blev der behov for en vuggestue i Vejrumbro. For tredje gang måtte forældrene i gang, og i dag huser vi så skole, børnehave og vuggestue under samme tag - og lyder navnet Vejrumbro Fri.


Vejrumbro Fri er én af de mindre institutioner i Viborg Kommune. Og det passer os godt at være små. Vi sætter nemlig stor pris på nærheden til det enkelte barn - og det lader sig bedst gøre, hvis børneflokken er overskuelig, og personalet er tæt på børnene.


Målsætningen på Vejrumbro Fri er: Vejrumbro Fri skal være et sted, hvor alle børn hver eneste dag møder op og har lyst til at være, lege og lære!

Adresse


Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt


Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk