Vejrumbro FRI - Støtteforening

Støtteforening


Støtteforeningens bestyrelse består af:

 

Formand: Inger Serup Kant 


Næsteformand: Katrine Bay Reffs


Kasserer: Gert Koldbæk       


Medlem: Stine Risgaard


Medlem: Karina Pedersen


 


Kontaktinformation:     stoetteforening@vejrumbrofri.dkOm støtteforeningen

Støtteforeningens formål er "at virke for at bevare en lokal skole, et lokalt samlingssted og et lokalt kulturelt mødested for Vejrumbro og byens opland ved at yde navnlig økonomisk støtte til Vejrumbro Fri og almennyttige aktiviteter på denne skole". Foreningen yder støtte i form af betaling for friplads på Vejrumbro Fri i særlige tilfælde, hvor bestyrelsen finder det påkrævet. Ellers yder støtteforeningen bidrag til investeringer på skolen, som er med til at gøre skolen tidssvarende og attraktiv. Der er bl.a. givet tilskud til interaktive tavler og til udbygning af legepladsen. Det er derfor en god idé at være medlem af skolens støtteforening eller tegne et sponsorat, som er med til at sikre skolen en god og aktiv fremtid. Støtteforeningen bliver desuden brugt af lærere og bestyrelse til praktisk hjælp, hvor elevernes arbejde fremvises. 


Støtteforeningen anskaffer midler på følgende måde: - Medlemsskaber - Sponsorater - Donationer - Reklamer - Arrangementer. 


Er du interesseret i at støtte skolen eller vide mere, kan du sende en mail til vores sponsorafdeling: sponsor@vejrumbrofri.dk


Foreningen støtter VF såvel økonomi, praktisk hjælp samt på andre måder. Den økonomiske hjælp har særligt været i form af tilskud til de økonomiske fripladser, som vi glæder os over at have mulighed for at kunne tilbyde som hjælp til de familier, der måtte have behov herfor.


Vi har endvidere lavet en "ønskeseddel" for at gøre opmærksom på forskellige ting, vi gerne vil modtage, hvis nogen kunne have lyst og mulighed for at give os det....og vi modtager gerne gaver året rundt - ikke kun til jul :)                                                                         


Projektor m./ HDMI-indgang

Cykler & cykelhjelmeBliv medlem


Bliv medlem af støtteforeningen, og få følgende fordele:


Direkte nyheder, informationer og billeder fra Vejrumbro Fri på mail hver uge

Indbydelse til alle skolens og støtteforeningens arrangementer

Medlemskabet giver adgang til at stemme ved skolens generalforsamling, som afholdes i april

Glæde over at du er med til at sikre at Vejrumbro fortsat er en attraktiv by i et aktivt lokalsamfund

 


Medlemskabet koster 100 kr. pr. år.