VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR VEJRUMBRO FRI


Vedtægterne for Vejrumbro Fri er godkendt i bestyrelsen den 19. april 2017, og er udarbejdet på grundlag af Dansk Friskoleforenings forslag.