BESTYRELSEN

Formand

Jonatan Engrob Hjul

Formand

Jonatan Engrob Hjul

Medlem

Keld Bay

Medlem

Keld Bay

Næstforkvinde

Tina L. Christensen

Næstforkvinde

Tina Lajgaard Christensen

Medlem

Kim Pedersen

Næstformand

Kim Pedersen

Kasserer

Henrijette Jepsen

Medlem

Henrijette Jepsen

Medlem

Sonja Koldbæk

Kasserer

Sonja Koldbæk

Sekretær

Sissel Fischer

Sekretær

Sissel Fischer

OM BESTYRELSEN PÅ VEJRUMBRO FRI

 

Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden. Møderne varer som oftest omtrent tre timer. Hvilken dag og starttidspunktet er noget, vi beslutter sammen. I møderne deltager bestyrelsen, skolelederen, afdelingslederen, en medarbejderrepræsentant og suppleanterne, hvis de ønsker det.

 

Til hvert møde bliver der udsendt en dagsorden, så alle har mulighed for at gøre sig nogle tanker inden mødet. Alle er meget velkomne til at komme med punkter til dagsordenen, uanset om man sidder i bestyrelsen eller ej.

 

Faste punkter på vores dagsorden er: Godkendelse af referat, meddelelser fra alle personalegrupper, skolelederen og bestyrelsen, økonomi/mdl. rapport, evt. og internt. Internt betyder, at medarbejderrepræsentanten ikke er tilstede.

 

Bestyrelsen er den, der har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vores vedtægter, lovgivning og andre retsregler.

Arbejdet består også i, at vi har et tæt samarbejde med skolelederen og personalet.

 

Det er bestyrelsen, der skal træffe de store beslutninger, som fx indkøb af computere, renovering af skolen, heldagsskole og ansættelser og afskedigelser af personalet. Beslutningerne træffes i samråd med skolelederen, ud fra at vi har lyttet til personalets ønsker og behov og ud fra hvad forældrene har sagt på bla. generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen står bla. for generalforsamlingen, arbejdsdage, og at få uddelt arbejdsopgaver til forældrene.

 

Det er et spændende arbejde, i en hyggelig atmosfære, hvor man har mulighed for at sætte sit præg og give sin mening tilkende, og være med til at udvikle vores skole til et endnu bedre tilbud for vores børn og vores by.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Vi kan kontaktes her:

Og formanden kan træffes her: