FORÆLDRERÅD

SKOLENS FORÆLDRERÅD:


Forældrerådet i skolen planlægger og afholder emnedagen for den samlede skole den 6. april 2022 kl. 8.15-13.50 (0. og 1. kl. kan evt. få fri kl. 12.30 efter spisning og frikvarter). Lærerne er ikke til stede, da de har pædagogisk dag. Andre forældre må meget gerne indkaldes som hjælpere.


Rådet planlægger og afholder også skolefesten torsdag aften den 29. april 2022. Tanken er, at temaet for skolefesten ligger i forlængelse af temaet for emnedagen. Som noget nyt deltager lærerne ikke i skolefesten.


Forældrerådene i de fire stamklasser er derudover velkomne til at arrangere udflugter, fællesspisning eller lignende.

PÆDAGOGISK AFDELINGS FORÆLDRERÅD:


Forældrerådet mødes med afdelingslederen for vuggestuen og børnehaven, en personalerepræsentant fra børnehaven og en fra vuggestuen samt en bestyrelsesrepræsentant ca. 3-4 gange årligt. Derudover holder de planlægningsmøder efter behov.


Forældrerådet står for at arrangere overnatning i børnehaven i maj. Forældrerådet overtager pasningen af børnene i 2 dage, mens det pædagogiske personale holder pædagogiske dage.


Forældrerådet består af 1 forældrerepræsentant fra vuggestuen og 4 forældrerepræsentanter fra børnehaven. Forældrerådet vælges for 1 år ad gangen.