SKÆRMPOLITIK PÅ VEJRUMBRO FRI


SKOLEBØRN

Skolebørn i 0.-3. klasse må ikke medbringe telefoner.
Skolebørn i 4.-7. klasse må medbringe telefoner i skolen.


Om morgenen må eleverne bruge telefonerne i skolebussen og på skolens område frem til kl. 8.00 – dog kun på steder, hvor andre børn ikke naturligt færdes.


Når første time begynder, afleverer eleverne deres telefoner, som låses inde af en lærer.


I skoletiden må telefonerne benyttes til undervisningsbrug, hvis en lærer giver lov til det og låser telefonerne ud. Efter brugen i undervisningen låses telefonerne ind igen.


Telefonerne udleveres igen af en lærer, når det ringer ud fra sidste time.


Når eleverne har fri fra skole, må de bruge telefonerne i skolebussen og på VF’s område – dog kun på steder, hvor andre børn ikke naturligt færdes.


VF stiller computere (chromebooks) til rådighed til skolearbejde. Disse benyttes kun til skolearbejde.


FILURBØRN

I vinterhalvåret må filurbørnene én fredag om måneden medbringe devices til at spille på om eftermiddagen. Indtil Filuren åbner om eftermiddagen ligger alle devices i tasken eller i Filuren.
VF stiller en spillekonsol til rådighed, som børnene må benytte, når den voksne giver lov. Det foregår typisk om morgenen og fredag eftermiddag.
Når Filuren har åben, og skolen holder ferie, vil der enkelte dage være mulighed for at spille på medbragte devices om formiddagen. Dette foregår efter aftale med Filurens personale.


PERSONALE

Personalet benytter ikke private telefoner i arbejdstiden – med mindre:
Der er tale om, at telefonen benyttes til en specifik aktivitet eller i undervisnings-sammenhæng, og VF ikke stiller en anden mulighed til rådighed – fx musikafspilning o.lign.
Der skal ringes til en forælder, og VF ikke kan stille en telefon til rådighed.
Personalet har pause og ikke er sammen med børn.


FORÆLDRE

Vi opfordrer forældre til diskret og begrænset brug af telefoner på VF’s område, når der er børn til stede.


FORSIKRING

VF’s forsikring dækker ikke tyveri eller skade på telefoner/devices.
Det er hjemmets egen forsikring, der eventuelt dækker.
Forældrene opfordres til at undersøge, hvordan deres børns telefoner/devices er dækket af eget forsikringsselskab – og på baggrund deraf tage stilling til, om børnene må medbringe disse.