Info - Skærmpolitik

Skærmpolitik


Skolebørn

 • Skolebørn i 0.-3. klasse må ikke medbringe telefoner.
 • Skolebørn i 4.-7. klasse må medbringe telefoner i skolen.
 • Om morgenen må eleverne bruge telefonerne i skolebussen og på skolens område frem til kl. 8.00 – dog kun på steder, hvor andre børn ikke naturligt færdes.
 • Når første time begynder, afleverer eleverne deres telefoner, som låses inde af en lærer.
 • I skoletiden må telefonerne benyttes til undervisningsbrug, hvis en lærer giver lov til det og låser telefonerne ud. Efter brugen i undervisningen låses telefonerne ind igen.
 • Telefonerne udleveres igen af en lærer, når det ringer ud fra sidste time.
 • Når eleverne har fri fra skole, må de bruge telefonerne i skolebussen og på VF’s område – dog kun på steder, hvor andre børn ikke naturligt færdes.
 • VF stiller computere (chromebooks) til rådighed til skolearbejde. Disse benyttes kun til skolearbejde.


Filurbørn

 • I vinterhalvåret må filurbørnene én fredag om måneden medbringe devices til at spille på om eftermiddagen. Indtil Filuren åbner om eftermiddagen ligger alle devices i tasken eller i Filuren.
 • VF stiller en spillekonsol til rådighed, som børnene må benytte, når den voksne giver lov. Det foregår typisk om morgenen og fredag eftermiddag.
 • Når Filuren har åben, og skolen holder ferie, vil der enkelte dage være mulighed for at spille på medbragte devices om formiddagen. Dette foregår efter aftale med Filurens personale.


Personale

 • Personalet benytter ikke private telefoner i arbejdstiden – med mindre:
 • Der er tale om, at telefonen benyttes til en specifik aktivitet eller i undervisnings-sammenhæng, og VF ikke stiller en anden mulighed til rådighed – fx musikafspilning o.lign.
 • Der skal ringes til en forælder, og VF ikke kan stille en telefon til rådighed.
 • Personalet har pause og ikke er sammen med børn.


Forældre

 • Vi opfordrer forældre til diskret og begrænset brug af telefoner på VF’s område, når der er børn til stede.


Forsikring

 • VF’s forsikring dækker ikke tyveri eller skade på telefoner/devices.
 • Det er hjemmets egen forsikring, der eventuelt dækker.
 • Forældrene opfordres til at undersøge, hvordan deres børns telefoner/devices er dækket af eget forsikringsselskab – og på baggrund deraf tage stilling til, om børnene må medbringe disse.