Info - Lus

Trivsel   Udvikling   Fællesskab

Lusepolitik på Vejrumbro Fri


Det er forældrenes ansvar, at børnene er lusefri.


Hvis forældre opdager lus eller luseæg i deres børns hår, gøre følgende:

 • Barnet bliver hjemme fra vuggestue/børnehave/skole, indtil det er i behandling.
 • Ang. behandling: VF anbefaler fx lusemidlet Hedrin Once sammen med tættekam

hver dag i to uger. Hedrin Once og tættekam fås på apoteket. Følg altid forskrifterne

på lusemidlet. Og gentag gerne behandling med lusemiddel efter en uge.

 • Når barnet er i behandling, må det gerne komme i vuggestue/børnehave/skole igen.
 • Forældrene tager kontakt til nærmeste voksen i vuggestue/børnehave/skole og fortæller, at der

er fundet lus.

 • Forældrene undersøger for lus hos alle medlemmer i familien. Alle med lus behandles.
 • VF udsender mail til alle forældre om, at der er fundet lus. Og beder alle forældre om at tjekke

deres børn.

 • VF sætter skilt op på opslagstavlen i vindfanget med information om, at der er fundet lus.


Hvis personalet opdager lus eller luseæg i børnenes hår, gøres følgende:

 • Personalet kontakter forældrene og fortæller, at der er fundet lus – enten ved afhentning af

barnet eller via telefonopkald. Telefonopkald er at foretrække, idet forældrene kan nå at værksætte behandling til dagen efter.

 • Barnet sendes ikke hjem, men må gerne blive i vuggestue/børnehave/skole resten af dagen.

Men barnet skal først komme igen, når han/hun er i behandling, jf. ovenstående.

 • VF udsender mail til alle forældre om, at der er fundet lus. Og beder alle forældre om at tjekke deres børn.
 • VF sætter skilt op på opslagstavlen i vindfanget med information om, at der er fundet lus.


VF anbefaler forældrene at undersøge deres børn for lus jævnligt – helst én gang om ugen. Og meget

gerne i weekenden og i ferier, da det ofte er efter weekends og ferier, at der konstateres lus.

 


Adresse


Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt


Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk