Børnehave - Pæd. værdier

Pædagogiske værdier i børnehavenVi ønsker at være en åben og rummelig børnehave, hvor der er plads til forskellighed, og hvor

alle har et tilhørsforhold – det skal være et rart og trygt sted at være!


Vi kan i kraft af, at vi er en lille, tryg børnehave med en meget overskuelig personalegruppe,

tilbyde nærvær og samvær med børnene. Vi kan i høj grad se det enkelte barn, og dermed

give det de rette stimuli, så det kan komme sikkert gennem sine udviklingstrin. Samtidig har vi

et tæt samarbejde med vuggestuen og skole/SFO. Børnene er en del af det lille fællesskab i

børnehaven, men også i det store med alle på Vejrumbro Fri. På den måde bliver

overgangene mellem de forskellige afdelinger lettere for børnene.


Hele Vejrumbro Fri arbejder ud fra de tre grundpiller:

Trivsel, udvikling og fællesskab.


Når vi har fokus på trivsel, udvikling og fællesskab kommer vi naturligt omkring de seks

læreplanstemaer i den nye styrkede læreplan:

- Alsidig personlig udvikling

- Social udvikling

- Krop, sanser og bevægelse

- Kommunikation og sprog

- Naturen, udeliv og science

- Kultur, æstetik og fællesskab


Vi glæder os over, at vi har rig mulighed for at tage ud på ture og til fødselsdage, da vi i

formiddagstimerne har mulighed for at låne skolebussen.


Vi vil, i samarbejde med jer forældre, skabe et trygt og stimulerende miljø for jeres børn.


Se endvidere vores månedsplan og årsplan.