Børnehave - Forældreråd

Trivsel   Udvikling   Fællesskab

Forældreråd

 

Børnehaven og vuggestuen har et forældreråd, som er et rådgivende organ.

Forældrerådet mødes sammen med afdelingslederen for vuggestuen og børnehaven, en personalerepræsentant fra børnehaven og en fra vuggestuen samt en bestyrelsesrepræsentant ca. 3-4 gange årligt. Derudover holder de planlægningsmøder efter behov.


Forældrerådet står for at arrangere overnatning i børnehaven i maj. Forældrerådet overtager pasningen af børnene i 2 dage, mens det pædagogiske personale holder pædagogiske dage.


Forældrerådet består af 1 forældrerepræsentanter fra vuggestuen og 4 forældrerepræsentanter fra børnehaven. Forældrerådet vælges for 1 år af gangen.Det nuværende forældreråd består af:


Formand:       Vibe Sund Nielsen (Lilja BH) 

Referent:        Lise My Engrob Adamsen (Andreas BH)

                       Karina Munch Pedersen (Astrid BH)

                       Astrid Floor Laursen(Alma Gulle BH)

                       Tina Lajgaard (Felix VS)

Adresse


Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt


Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk