Vuggestue - Pædagogiske værdier

Pædagogiske værdier i vuggestuen

 

 

Vi ønsker at være en lille, tryg og hjemlig vuggestue, hvilket betyder at ikke har flere end 10 børn (maks 12 i kortere perioder).

Vi ønsker, at børnene skal være trygge ved omgivelserne og have et godt tilhørsforhold til de andre børn og de voksne, hvilket også er ensbetydende med, at der er få genkendelige voksne i vuggestuen. Vi ser det som en klar ressource, at vi er en lille vuggestue, for på den måde kan vi lægge vægt på at børnene oplever nærhed, og at det enkelte barn bliver set og udvikler sig i trygge omgivelser.

Vi ønsker et godt samarbejde med jer forældrene, så jeres barn oplever en sammenhæng hele vejen rundt.

 

Vi arbejder i vuggestuen ud fra de 6. læreplanstemaer:

 

Personlige kompetencer

Sociale kompetencer

Krop og bevægelse

Sprog

Naturen og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer

 

Vi arbejder også med hit med lyden, som er et redskab, der er udviklet til at lære børnene om bogstaver gennem leg og sange. Børnene lærer bl.a. om bogstavets lyd og hvilket dyr, der passer til bogstavet.

 

Da vi er en lille vuggestue, og vi ligger i naturskønne omgivelser, tager vi på gå ture ud af huset. Vi har en tvillingebarnevogn med motor, så de små også kan komme med ud og udforske naturen.

Har ovenstående vakt jeres interesse er I meget velkomne til, at kontakte os og aftale et besøg for, at se vores lille hyggelige vuggestue.

Adresse

 

Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt

 

Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk