Vuggestue - Pædagogiske værdier

Trivsel Udvikling Fællesskab

Pædagogiske værdier i vuggestuen

 

 

Vi ønsker at være en lille, tryg og hjemlig vuggestue, hvilket betyder at ikke har flere end 10

børn (maks. 12 i kortere perioder).

Vi ønsker, at børnene skal være trygge ved omgivelserne og have et godt tilhørsforhold til de

andre børn og de voksne, hvilket også er ensbetydende med, at der er få genkendelige

voksne i vuggestuen. Vi ser det som en klar ressource, at vi er en lille vuggestue, for på den

måde kan vi lægge vægt på at børnene oplever nærhed, og at det enkelte barn bliver set og

udvikler sig i trygge omgivelser.

Vi ønsker et godt samarbejde med jer forældrene, så jeres barn oplever en sammenhæng

hele vejen rundt.

 

Hele Vejrumbro Fri arbejder ud fra de tre grundpiller:

Trivsel, udvikling og fællesskab.

 

Når vi har fokus på trivsel, udvikling og fællesskab kommer vi naturligt omkring de seks

læreplanstemaer i den nye styrkede læreplan:

- Alsidig personlig udvikling

- Social udvikling

- Krop, sanser og bevægelse

- Kommunikation og sprog

- Naturen, udeliv og science

 

 

Vi arbejder også med hit med lyden, som er et redskab, der er udviklet til at lære børnene om

bogstaver gennem leg og sange. Børnene lærer bl.a. om bogstavets lyd og hvilket dyr, der

passer til bogstavet.

 

Da vi er en lille vuggestue, og vi ligger i naturskønne omgivelser, tager vi på gåture ud af

huset. Vi har en tvillingebarnevogn med motor, så de små også kan komme med ud og

udforske naturen.

 

Har ovenstående vakt jeres interesse, er I meget velkomne til at kontakte os og aftale et

besøg for at se vores lille hyggelige vuggestue.

Adresse

 

Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt

 

Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk