Vuggestue - Læreplaner - Sproglig opmærksomhed

Trivsel Udvikling Fællesskab

Læreplaner

 

 

 

 

 

Tema: Sprog

 

Mål

 

  • At børnene bliver vant til at holde samlinger, de øver sig i at sidde stille, vente på tur og lytte til hinanden.
  • Udvide børnenes sprog (både ordforråd og sprogforståelse) gennem et konkret emne.

 

 

Tegn

 

  • At børnene bruger de nytilegnede ord og deres forståelse i hverdagen

 

 

 

 

Tiltag

 

Vi vælger tre konkrete emner fordelt ud på hele året:

  • August: Safari dyr
  • Februar: Kroppen
  • Juni: Farver

Børn lærer bedst på forskellige måder, og derved kan sproget også læres gennem mange forskellige aktiviteter (f.eks. gennem kroppen, samlinger, kreativitet osv.).

 

 

 

Evaluering

 

Vores primære evalueringsform vil være SMTTE modellen, men relevante observationer og billeder vil blive lagt i vores portfolio.

 

  • Vi vil undersøge, om det er de samme børn som mestrer at sidde stille, vente på tur og lytte til hinanden til samlinger?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt

 

Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk