Vuggestue - Læreplaner - Børn med særlige behov

Trivsel Udvikling Fællesskab

Læreplaner

 

 

 

Tema: Børn med særlige behov

 

Mål

 

 • At børn med særlige behov mødes anerkendende og inkluderende. Både af de øvrige børn og de voksne
 • At børn med særlige behov er en del af fællesskabet i vuggestuen – at de ikke ekskluderes. Det kan være nødvendigt, at ekskludere i enkelte givne situationer, hvis det er en fordel for barnet

 

 

Tegn

 

 • At børn med særlige behov trives og udvikler sig på det plan, de er i stand til
 • At børn med særlige behov kan være i vuggestuen og følge en almindelig hverdag på deres egne præmisser
 • At børn med særlige behov er anerkendt i børnegruppen
 • At børn med særlige behov har gode legerelationer og gode relationer til de voksne

 

 

 

Tiltag

 

 • Vi har et anerkendende og åbent samarbejde med forældre til børn med særlige behov
 • Vi benytter os af bekymringsnotater og udviklingsbeskrivelser- disse drøftes på vores stuemøder/personalemøder
 • Vi arbejder med Børnemiljøvurdering
 • Vi samarbejder med PPL (psykolog, fysioterapeut, flersprogskonsulent og talepædagog) og familieafdelingen i Viborg Kommune
 • Vi indstiller til PPL, hvis et barn med særlige behov skønnes at have vanskeligheder, som vi i vuggestuen ikke selv kan håndtere

 

 

 

Evaluering

 

 • Vi evaluerer ved hjælp at SMTTE-modellen

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt

 

Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk