Børnehave - Læreplaner - Sproglig opmærksomhed

Læreplaner

 

 

Tema: Sproglig opmærksomhed

 

Mål

 

  • At sprogstimulering er en integreret del af vores hverdag.

 

 

 

Tegn på læring

  • At vi oplever, at børnene efter deres niveau lærer at genkende bogstavlyde, bogstaver, tal, ord og deres egne navne
  • At vi oplever, at børnene synger og ”læser” for hinanden

 

 

Tiltag

Vi ønsker at implementere sproglig opmærksomhed i hverdagen hele året.

Vi holder dagligt samling, hvor sproglig opmærksomhed er på dagsordenen.

 

- til samling arbejder vi med:

 

Dialogisk læsning

 

Hit med lyden – Palle Post kommer på besøg

 

Navnekort og ordkort

 

Dagen i dag

 

Vi har ugens sang eller ugens rim

 

Vi ønsker, at Haletudserne og vuggestuebørnene én gang ugentlig har fælles samling

 

Vi vil evaluere på om vi som voksne er bevidste om egen rolle i formidlingen af sproglig opmærksomhed

 

Evaluering

Adresse

 

Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt

 

Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk