Børnehave - Læreplaner - Personlige kompetencer

Læreplaner

 

 

Tema: Personlige kompetencer

 

Mål

At barnet føler selvværd – at barnet trives. At barnet er i stand til at finde ro – kan hvile i sig selv

At alle børn, på deres niveau, kan performe.

 

 

At barnet lærer ”takt og tone og alm. pli” ved spisesituationer, til samlinger, i aktiviteter og mm.

At barnet lærer om sine sanser

At barnet lærer personlig hygiejne.

 

Tegn

 

At barnet har selvtillid og tror på sig selv.

At barnet tør sige noget i fællesskaber/samlinger

At barnet performer i hverdagen, fx ed sang, rollespil og i den frie leg.

 

At barnet kan varetage sin egen personlige hygiejne – og forstår vigtigheden af det.

At barnet kan benævne sanserne og ved, hvilken funktion de har

At barnet sidder ”pænt og stille” ved bordet, når vi spiser

 

Tiltag

 

At vi har en anerkendende tilgang til børnene – dette ved at støtte dem og lytte til dem, og give dem redskaber til at håndtere det, de har svært ved.

 

At vi i forårsperioden introducerer børnene for den performence de skal udføre, vi afslutter i juni måned.

 

Vi har hygiejne kursus med børnene.

Vi indfører mere ”ro” i spisesituationen – vi bestemmer, hvor børnene skal sidde.

Vi kan låne ”øret”, som hænger i spisesalen

 

Evaluering

 

Vi evaluerer ved hjælp af syv-kanten eller smtte-modellen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt

 

Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk