Børnehave - Læreplaner - IT strategi

Læreplaner

 

 

IT-strategi

 

Vi ønsker at anvende IT sammen med børnene på lige fod med andre læringsmidler. Vi ser det som vores opgave, at understøtte børnene i at forholde sig til brugen af IT.

Vi anvender kun film/spil m.m. som passer til de respektive aldersgrupper. Vi støtter os til PEGI ordningens vejledende aldersgrænser (Tilladt for alle eller tilladt over 3 år).

Når vi anvender IT benyttes det som et læringsredskab i samvær/samspil med voksne.

 

Børnehavebørnene sidder som udgangspunkt ikke alene med f.eks. en I-pad. Brugen af I-pad er altid efter kyndig instruktion af voksne og helst i samvær med den voksne. De større børn kan f.eks. sidde sammen en lille gruppe i skolegrupperummet. Hvis der benyttes I-pad, sidder børnene sammen om én I-pad og ikke med hver deres. (IT brugen skal være fremmende for fællesskabet og ikke passivisering af børnene).

 

IT kan f.eks. bruges således:

  • WII med ”Just Dance”, hvor der imiteres eller danses efter fri fantasi til musik.
  • Book creator (Børnene tager selv billeder eller video f.eks. med deres yndlingssted på legepladsen eller med en af deres yndlinglege. Herefter udvælges billeder m.m., og der kan skrives en lille forklarende tekst til).
  • Billeder el.lign. kan bruges som afsæt for samtale.
  • Film f.eks. som perspektivering eller anskueliggørelse i forb. med læreplanstema
  • Læringsspil på I-pad f.eks. Pixeline

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt

 

Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk