Børnehave - Årsplan

Årsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil arbejde målrettet med at få stimuleret barnets udviklingsområder med fokus på det hele menneske. Vi vil udvikle barnets selvværdsfølelse og påskønne barnets initiativer gennem leg og anerkendelse.

Nogle af de daglige aktiviteter er opdelt i temaer med hver sit fokusområde i forhold til de pædagogiske læreplaner.

I 2016/2017 har vi valgt at implementere alle seks læreplanstemaer. De projekter og temaer, vi har valgt, har alle fokuspunkter, som udspringer fra de seks læreplanstemaer.

 

August - september 2016

 

Tema: Naturen og naturfænomener

 

Det er værdifuldt:

 

At børnene lærer om de forskellige vejrtyper og kan adskille årstiderne.

 

At børnene ser mulighederne i og får interesse for at udforske og bruge naturen.

 

Helt konkret gør vi:

 

Vi har natur-uger i uge 36 og 37.

 

Vi tager på udflugt ned til åen – vi medbringer bestemmelsesdugene, forstørrelsesglassene, akvarierne og fiskenettene.

 

Vi taler dagligt om ”Dagen i dag” – vejret

 

Vi laver bål og snitter pinde på legepladsen.

 

Vi har høsttema, hvor vi plukker, høster, sylter, koger og smager.

 

 

Andre tiltag:

 

Vi har legepladsaktiviteter i form af bål og mad over bål.

 

Vi leger de gamle sanglege og lege ude på legepladsen.

 

Vi følger op på sidste års ”Hygiejnetema”

 

 

September - oktober 2016

 

Tema: Krop og bevægelse

 

Det er værdifuldt:

 

At optimere børnenes grundmotorik.

At børn lærer, at det er sundt og nødvendigt at røre sig hver dag.

At børn får større kropsbevidsthed og i stigende grad bliver selvhjulpne i forhold til af- og påklædning samt i spisesituationen.

 

Helt konkret gør vi:

 

I uge 38 til 41 har vi bevægelses-uger – vi går bl.a. ned på banen og forbereder os på at løbe ”Skolernes Motionsløb”

 

Vi benytter legepladsen i hverdagen.

  • Her skal børnene udfordres motorisk
  • Børnene skal opfordres til at trille, klatre, løbe, gå op og ned af bakker.
  • Vi har cykeldage i skolegården.

 

Vi tager i Viborg Svømmehal med de ældste børn. Vi er af sted ca. to gange om måneden i vinterhalvåret

  • Børnene bevæger sig ekstremt meget – og bruger muskelgrupper de ikke nødvendigvis normalt bruger.
  • De lærer at rutche på vandrutchebanen. De har mulighed for at prøve kræfter med vippen.
  • De bliver selvstændige og selvhjulpne – skal sørge for egne ting og selv klare sig i badet og være i stand til selv at tage tøj af og på

 

 

Oktober - november 2016

 

Tema: Personlige kompetencer.

 

Det er værdifuldt:

 

At barnet føler selvværd. At barnet trives.

 

At barnet lærer ”takt og tone og alm. pli” ved spisesituationer

 

At barnet lærer om sine sanser

 

Helt konkret gør vi:

 

Vi indfører mere ”ro” og ”pli” i spisesituationen.

 

Vi har sansetema i uge 43 - 46

- her skal vi lære om alle vores sanser

 

 

Januar - februar – marts 2017

 

Tema: Sproglig opmærksomhed

 

Det er værdifuldt:

 

At børnene tilegner sig kompetencer til at bruge sproget både verbalt og nonverbalt.

At vi voksne taler med barnet og ikke til barnet.

At sprogstimulering er en integreret del af vores hverdag.

At arbejde med samtale, dialog, kommunikation og ordentlig tone.

At vi understøtter barnet ved at sætte ord på + lave ordkort.

At barnet tilegner sig et alderssvarende ordforråd og begrebsverden.

 

Helt konkret gør vi:

 

Vi ønsker at implementere sproglig opmærksomhed i hverdagen hele året.

 

Vi holder dagligt samling, hvor sproglig opmærksomhed er på dagsordenen.

- til samling arbejder vi med:

Dialogisk læsning

Hit med lyden – Palle Post kommer på besøg

 

Vi sprogtester de 3-årige + 5-årige ved hjælp af Sprogpakken

 

 

April - maj 2017

 

Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Det er værdifuldt:

 

At børnene er kreative og får lov til at udfolde sig kreativt.

At børnene stifter bekendtskab med forskellige male/tegne-teknikker.

At børnene bliver bevidst om – og har glæde af – fordybelse.

 

Helt konkret gør vi:

 

I april og maj har vi kunst-projekt

Vi vil benytte forskellige male-teknikker – både kendte som alternative.

Vi vil holde fernisering for forældrene.Tema:

 

Sociale kompetencer

 

Det er værdifuldt:

 

At børnene oplever at være del af et fællesskab (Jeg går på Vejrumbro Fri)

 

At de ældste børn lærer at samarbejde

 

At børnene knytter venskaber.

 

Helt konkret gør vi:

 

Vi arbejder med venskaber og tætte relationer.

Vi har samling i grupperne.

 

Vi har skolegruppeprojekt fra januar til skolestart.

 

 

 

Tema: Sproglig opmærksomhed

 

Det er værdifuldt:

 

At børnene tilegner sig kompetencer til at bruge sproget både verbalt og nonverbalt.

At vi voksne taler med barnet og ikke til barnet.

At sprogstimulering er en integreret del af vores hverdag.

At arbejde med samtale, dialog, kommunikation og ordentlig tone.

At vi understøtter barnet ved at sætte ord på + lave ordkort.

At barnet tilegner sig et alderssvarende ordforråd og begrebsverden.

 

Helt konkret gør vi:

 

Vi ønsker at implementere sproglig opmærksomhed i hverdagen hele året.

 

Vi holder dagligt samling, hvor sproglig opmærksomhed er på dagsordenen.

- til samling arbejder vi med:

Dialogisk læsning

Hit med lyden – Palle Post kommer på besøg

 

Vi sprogtester de 3-årige + 5-årige ved hjælp af Sprogpakken

 

 

Juni 2017

 

Tema: Sociale kompetencer

 

Det er værdifuldt:

 

At børnene oplever at være del af et fællesskab (Jeg går på Vejrumbro Fri)

 

At de ældste børn lærer at samarbejde

 

At børnene knytter venskaber.

 

Helt konkret gør vi:

 

Vi arbejder med venskaber og tætte relationer.

Vi har samling i grupperne.

Vi har skolegruppeprojekt fra januar til skolestart, hvor vi bl.a. lærer skolegruppen at samarbejde.

Vi deltager i skolens dyrskue.

Vi har Pige/Drenge dag, Blomstens dag,

Mini OL og børnehavelejr 

 

 

I juli måned er børnehaven ferielukket i tre uger.

I perioden op til ferien holder vi afslutning for de børn, der skal stoppe i børnehaven, vi nyder sommeren og rengør legetøj, inventar m.m. I denne måned er der ofte muligheder for leg med vand.

 

December måned er meget traditionsfyldt. Vi får forhåbentlig besøg af Nisseline og Nissepjok. Vi har juleklippedag sammen med skolen. Vi går til julegudstjeneste i kirken, holder julefrokost, inviterer til bedsteforældredag, laver julepynt og julegaver og meget mere.

 

 

”Giv børnene ret til at lege og lære

drømme og forme.

Kun dér hvor børn kan føle sig trygge

gror dét, de gamle kaldte for lykke”

 

 

Udover læreplans-temaerne foregår der bl.a. følgende:

 

Skolegruppe:

Fra januar til juli samler vi de børn, der forventes at påbegynde skolegang i august 2017 i en "skolegruppe". Vi vil her målrettet arbejde med at gøre overgangen fra børnehave til skole så glidende som muligt. Vi vil samarbejde med de aktuelle børnehave-klasseledere, så vi er sikre på at opnå fælles mål.

 

Barnets fødselsdag:

Barnets fødselsdag kan fejres i børnehaven for alle børnene, eller barnets gruppe kan blive inviteret hjem til barnet. Vi har mulighed for at tage til fødselsdag tirsdag, onsdag eller torsdag formiddag.

Eventuelle 3 års fødselsdage skal holdes i børnehaven.

HUSK at få lavet aftale med personalet i god tid.

 

Tilbagevendende aktiviteter og traditioner:

Vi holder fastelavnsfest - hvor vi alle er udklædte og slår katten af tønden - sammen med skolen.

Hvert forår har vi ”blomstens dag”.

Vi afholder ”Mini-OL”, hvor vi er igennem en masse discipliner og ender med at vinde guldmedaljer J

I juni måned har vi dyrskue sammen med skolen.

Vi har høst-tema, hvor vi bl.a. samler æbler.

Vi vil sylte, koge grød og lave juice. (Afhænger af afgrøder og bidrag fra forældre)

Vi deltager i ”Skolernes Motionsløb” sammen med skolen.

Vi holder lygtefest.

… og vi har selvfølgelig en meget traditionsrig december måned.

 

Information/ dokumentation:

Gives via månedskalender, nyhedsbrev, fotos, forældretavle, opslag og børnehavens hjemmeside.

På børnehavens hjemmeside offentliggøres månedskalenderen én gang om måneden - dog ikke

i juli måned.

 

Arrangementer for børn, forældre og personale:

Vores forældreråd arrangerer en udflugtsdag. Denne dag er efterhånden blevet en rigtig god tradition – og foregår altid den sidste lørdag i august.

Ydermere er der en forældre-arrangeret lejr i foråret.

 

Samarbejde med øvrige:

Vi vil bibeholde vores samarbejde med dagplejen - og fortsætte med, at dagplejen kommer på besøg i børnehaven.

Det er rigtig godt for alle parter, at børnene på denne måde får kendskab til børnehaven.

 

Vi samarbejder med PPR, Viborg – sundhedsplejerske, fysioterapeut, talepædagog, psykolog og

socialrådgivere/familieafdelingen. Vi vil fortsætte vores tværfaglige samarbejde med henblik på en tidlig forebyggende indsats for sårbare børn og deres familier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Vejrumbro Fri

Hovedgaden 15

8830 Tjele

Kontakt

 

Tlf.: 86 65 44 55

E-mail: info@vejrumbrofri.dk